(Petro) Chemie

Brand wil je zo vroeg mogelijk ontdekken. Zeker in de petrochemische industrie waar gevaarlijke en vaak ook zeer brandbare stoffen aanwezig zijn. Hiervoor bieden wij systemen die rook, gas en vlammen kunnen ontdekken nog voordat er sprake is van brand en ook nog voordat menselijke zintuigen ze kunnen waarnemen.

Meer informatie

Voedsel & Farma

Brandbeveiliging in deze sector vraagt zeer veel ervaring. Niet zozeer vanwege het brandgevaar, want er zijn sectoren waar de risico’s veel groter zijn. Hier zijn het vooral de hoge eisen die worden gesteld aan voedselveiligheid en de gevoeligheid van de processen die ons werk tot het dansen op een slap koord maken.

Meer informatie

Infrastructuur & Overheidsdiensten

Infrastructuur zoals verkeercentrales van de spoorwegen en luchtvaart moeten fail safe zijn. Uitvallen is geen optie! Somati Systems verzorgt de detectie en blussystemen van de technische ruimten van deze centrales, waarin de voeding, besturing en noodaccu’s zijn gehuisvest.

Meer informatie

Bedrijfshuisvesting

In de sector bedrijfshuisvesting draait het in de eerste plaats om detectie en ontruiming: de mensen moeten worden gered.
Zo kijken ook de overheid en de brandweer naar bedrijfshuisvesting.

Meer informatie

Cultuur & Recreatie

Ook in musea, theaters, grote bioscopen, pretparken, zwemparadijzen en opslagdepots voor kunstwerken kan brand ontstaan. Bij een groot deel van deze accommodaties ligt het accent op detectie en ontruiming.

Meer informatie

Onderwijs

Ontruiming.

Daar draait het om in het onderwijs. Dit begint bij een goede alarmering. De leslokalen van nu zijn vaak zo goed geluidsgeïsoleerd dat elk lokaal een eigen alarmmelder nodig heeft.

Meer informatie

Zorg

In de zorg is niet iedereen zelfredzaam. Dit stelt heel andere eisen aan de brandveiligheid, maar ook aan de alarmerings- en ontruimingssystematiek.

Meer informatie