Bedrijfshuisvesting

In de sector bedrijfshuisvesting draait het in de eerste plaats om detectie en ontruiming: de mensen moeten worden gered.
Zo kijken ook de overheid en de brandweer naar bedrijfshuisvesting.

De grote waarde van de gebouwen of productie- faciliteiten ziet men als van ondergeschikt belang. Maar voor de onderneming wegen deze investeringen wel degelijk zwaar. De onderneming zal zijn risico’s willen verzekeren en de verzekeraar zal vervolgens maatregelen eisen die verder gaan dan detectie en ontruiming. Uw bedrijfscontinuïteit komt namelijk ernstig in gevaar wanneer uw kapitaalgoederen zoals productiemachines verloren gaan.

Bij bedrijfsruimten groter dan 2.500m2, zoals bij logistieke centra waar grote ruimten bijdragen aan de efficiency, eist de brandweer ook extra maatregelen zoals een bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie.

Somati Systems denkt graag met u mee over de meest kostenefficiënte oplossing en overlegt hiertoe regelmatig met de risico-analisten bij verzekeraars.

Want to know more about bedrijfshuisvesting?