Cultuur & Recreatie

Ook in musea, theaters, grote bioscopen, pretparken, zwemparadijzen en opslagdepots voor kunstwerken kan brand ontstaan. Bij een groot deel van deze accommodaties ligt het accent op detectie en ontruiming.

Binnen de huidige 15 minuten aanrijdtijd van de brandweer moeten alle bezoekers zijn geëvacueerd zodat iedereen in veiligheid is en de brandweer ongehinderd zijn werk kan doen.
Dit betekent dat binnen de sector cultuur & recreatie de detectie- en ontruimingssystemen goed op orde moeten zijn,
net als de interne BHV-organisatie. De verantwoordelijkheid voor de gebouwen legt de brandweer steeds meer terug bij de beheerder en beperkt zich tot preventie en handhaving.

Een heel andere situatie doet zich bij de opslag van kunst. Daar heb je nauwelijks te maken met mensen, maar moeten zeer waardevolle en ook kwetsbare objecten worden beschermd. Daar mag absoluut geen brand ontstaan dus dit vraagt zeer specifieke detectiesystemen, maar ook specialistische blusmethoden. Want boven een Rembrandt hang je geen sprinkler!

Want to know more about cultuur & recreatie?