Infrastructuur & Overheidsdiensten

Infrastructuur zoals verkeercentrales van de spoorwegen en luchtvaart moeten fail safe zijn. Uitvallen is geen optie! Somati Systems verzorgt de detectie en blussystemen van de technische ruimten van deze centrales, waarin de voeding, besturing en noodaccu’s zijn gehuisvest.

Ook tunnels worden door ons beveiligd en ook daar is uitval van waarschuwingssystemen geen optie. Mochten onze systemen in een tunnel het laten afweten, dan moet de tunnel dicht en zijn boete clausules heel gebruikelijk. U begrijpt dat wij zo’n contract niet zouden tekenen als we geen vertrouwen hadden in de bedrijfszekerheid van onze systemen.

Als specialist is Somati Systems actief betrokken bij het onderzoek naar en de discussie omtrent de juiste blusmethode voor tunnels. Watermist lijkt ideaal maar is kostbaar, sprinklers zijn voordeliger maar het bluswater kan de brandbare brandstof uit auto’s met een lekke tank helpen verspreiden. Gezamenlijk onderzoek zal ons moeten helpen bij het maken van de juiste afwegingen.

Ook overheidsdiensten vertrouwen op Somati Systems. Van het ministerie van Defensie tot de politiemeldcentrales. Zelfs de brandweer vertrouwt, voor zijn eigen brandbeveiliging op de kazernes, op ons. Voor al deze diensten geldt dat het belang dat zij dienen zo groot is, dat hun apparatuur voor 200% moet zijn beschermd.

Want to know more about infrastructuur & overheidsdiensten?