Onderwijs

Ontruiming.

Daar draait het om in het onderwijs. Dit begint bij een goede alarmering. De leslokalen van nu zijn vaak zo goed geluidsgeïsoleerd dat elk lokaal een eigen alarmmelder nodig heeft.

Maar ook buiten de lokalen wordt veel gevraagd van de installaties. Onderwijsinstellingen zijn veelal gehuisvest in enorme complexen met grote, open ruimten en vides. Terwijl de architect heel goede redenen heeft hiervoor te kiezen, heeft de brandweer heel goede redenen om hier restricties aan te stellen. Zo mogen vluchtroutes bijvoorbeeld niet langer zijn dan 30 meter omdat de rook anders een te grote reikwijdte krijgt. Langer mag alleen, als er speciale veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Daarom praat Somati Systems al in een vroeg stadium met de architecten- en adviesbureaus om met oplossingen voor het onderwijs te komen die de architectuur niet te zeer beperken. Met automatisch openende rookkappen in de daken van vides, bijvoorbeeld. Door dit soort zaken al in de ontwerpfase mee te nemen, worden extra kosten (en lelijke uitvoeringen) voorkomen.

Want to know more about onderwijs?