(Petro) Chemie

Brand wil je zo vroeg mogelijk ontdekken. Zeker in de petrochemische industrie waar gevaarlijke en vaak ook zeer brandbare stoffen aanwezig zijn. Hiervoor bieden wij systemen die rook, gas en vlammen kunnen ontdekken nog voordat er sprake is van brand en ook nog voordat menselijke zintuigen ze kunnen waarnemen.

Zo kan rook al in het smeulstadium van een brand worden gedetecteerd aan de hand van partikels in de lucht en kunnen gassen en vlammen worden ontdekt met behulp van sensoren die gebruikmaken van ultraviolet of infrarood detectoren. Zodra de detectiesystemen een onregelmatigheid ontdekken worden automatisch blussystemen geactiveerd, mensen gewaarschuwd, de ontruiming in gang gezet en de bedrijfsprocessen afgeschakeld.

Blussen in de petrochemie is een verhaal apart. Het gebruik van water is bijna altijd uitgesloten omdat de combinatie met chemische stoffen het gevaar vaak alleen maar vergroot. Als blusmiddel zijn schuim, gas (zoals C02) en watermist beschikbaar, maar een standaardoplossing – zoals: bij dít proces gebruik je dát blusmiddel – is er eigenlijk niet. Hiervoor gaan onze engineers in gesprek met de vakmensen van de plant en wordt vaak een derde adviespartij (zoals TNO) ingeschakeld om gezamenlijk tot de ideale oplossing te komen. En na twee jaar wordt deze oplossing opnieuw geëvalueerd om te zien of die nog voldoet aan de eisen en mogelijkheden die op dat moment gelden.
Want brandbeveiliging is geen product,
het is een proces.

Want to know more about (petro) chemie?