Voedsel & Farma

Brandbeveiliging in deze sector vraagt zeer veel ervaring. Niet zozeer vanwege het brandgevaar, want er zijn sectoren waar de risico’s veel groter zijn. Hier zijn het vooral de hoge eisen die worden gesteld aan voedselveiligheid en de gevoeligheid van de processen die ons werk tot het dansen op een slap koord maken.

Dat geldt voor de gebruikte systemen en dat geldt voor de manier van installeren. In vochtige of stoffige ruimten kunnen bijvoorbeeld geen standaard rookmelders of zelfs helemaal geen rookmelders worden geplaatst, omdat die de ene storing na de andere zouden geven. In zo’n geval plaatsen wij een aspiratiesysteem dat de lucht uit de ruimte aanzuigt en buiten die ruimte controleert.

De hygiënevoorschriften in de voedsel & farma industrie vereisen een heel andere aanpak bij de installatie en het onderhoud van de brandbeveiligingssystemen. Simpel gezegd: in een omgeving waar iedereen witte jassen, mond- en hoofdkapjes draagt, kun je niet in je blauwe overall binnenstappen, een ladder neerzetten en eens wat gaan boren. Het stilleggen van het proces is net zo min een optie. Ook aan de ontruiming stelt deze sector eigen eisen. Zo zijn laboratoria door toegangscontrolesystemen strikt gescheiden van andere ruimten, maar ook zij moeten snel en veilig kunnen worden ontruimd. Allemaal zaken die u ons gelukkig niet hoeft uit te leggen.

Want to know more about voedsel & farma?