Zorg

In de zorg is niet iedereen zelfredzaam. Dit stelt heel andere eisen aan de brandveiligheid, maar ook aan de alarmerings- en ontruimingssystematiek.

Hoe alarmeren we?

Hoeveel medewerkers zijn beschikbaar of oproepbaar om mee te werken aan de evacuatie van hoeveel immobiele patiënten?

Wat is de compartimeringsstrategie?

Want bij brand ga je niet een heel ziekenhuis alarmeren en ontruimen, je verplaatst mensen van de getroffen compartimenten naar veilige compartimenten zonder in het hele ziekenhuis paniek te zaaien.

Een ziekenhuis kent ook heel specialistische ruimten zoals de operatiekamer en ruimten waar CT- of MRI-scans worden gemaakt. In deze ruimten heerst een overdruk die voorkomt dat er stof naar binnenkomt. Een conventioneel detectiesysteem zal daar niet werken, omdat de rook het plafond niet bereikt. Hier is een aspiratiesysteem nodig dat de lucht buiten de ruimte controleert op de aanwezigheid van rookdeeltjes.

Een vitaal onderdeel van een ziekenhuis is de ICT-infrastructuur, waarlangs op 1001 manieren wordt gewaakt over de patiënten. De MER- en SER-ruimten waar de zenuwkooppunten van de ICT zich bevinden, moeten worden beschermd met automatische detectie- en gasblusinstallaties. Dat vraagt ervaring en vakkennis, waarvoor u bij Somati Systems aan het juiste adres bent.

Want to know more about zorg?