Sprinklers en detectoren in extreem corrosieve omgeving

Bij een klant in het Gentse trad er een probleem op bij de dampafzuiging van de beitsbaden. Bij deze baden komen er tijdens het beitsen HCL dampen vrij. Dit zijn enorm agressieve dampen die zelfs metaal en inox aantasten, waardoor de constructie van het gebouw in een mum van tijd instort.

Dankzij een zogenaamd “PP-kanaal” (polypropyleen) worden deze agressieve dampen afgezogen naar een recuperatiesysteem. De verzekeraar vroeg om dit PP-Kanaal te beveiligen met een delugesysteem aangestuurd door branddetectie. Een case die heel wat denkwerk vroeg.

In samenspraak met de klant vond Somati Systems een oplossing op maat van de klant én project.

Oplossing na denkwerk in verschillende fases

In de eerste fase werd er gedacht sprinklers te monteren in het kanaal in combinatie met “fenwall” detectoren om de brand te detecteren en vervolgens te blussen. (fenwall detectoren hebben als voordeel dat ze bestand zijn tegen hoge omgevingstemperatuur). Bij detectie wordt de delugeklep geactiveerd en stroomt het water via de open sprinklerkoppen in het PP-kanaal waardoor we verspreiding van de brand vermijden. Probleem: door de HCL dampen, werden de detectoren en sprinklers aangetast. (afbeelding 1) Zowel sprinklers in inox als in titanium bleken niet bestendig tegen de aggresiviteit van deze dampen.

Daar het kanaal zelf gemaakt is uit “PP” kwamen we in een tweede fase op het idee de sprinklers uit hetzelfde materiaal te laten maken. Deze “PP” sprinklers, welke afwijken op de vorm van de spreiplaat van een gewone sprinklerkop maar eenzelfde K-factor hebben, werden uitgebreid getest en goedgekeurd zodat we zeker waren dat deze over dezelfde functionaliteiten en karakteristieken als een standaard sprinkler beschikken. M.a.w. deze PP sprinkler moest bij een welbepaalde druk eenzelfde hoeveelheid water kunnen debieteren als een gewone sprinklerkop.

Fenwall detectoren zijn echter niet na te maken in “PP”- materiaal. De oplossing hier bestond eruit deze detectoren in een dunne huls te steken van “PP”-materiaal. Hierdoor bleef ook de functionaliteit van de detector intact. (afbeelding 2) . De bepaling van de dikte van de huls was enorm belangrijk omdat de huls geen vertraging van warmeteopname door de fenwall detector mocht veroorzaken.

afbeelding 1 en 2

afbeelding 1: probleemstelling                                         afbeelding 2: oplossing

Oplossing voor het buiswerk

Bijkomend werd er in samenspraak met een partner-toeleverancier  een soort ‘slang’ (afbeelding 3) ontwikkeld die zowel moest voldoen aan de interne weerstand van de aggresieve HCL dampen als aan de externe invloeden van een eventuele brand. Deze slang moet de verbinding vormen tussen de stalen toevoerleiding en de gemonteerde sprinkler in het PP kanaal.  Ze  bestaat uit intern een geribbelde ‘PP’ slang met daarrond een brandwerende kous. Aan het einde van de slang is er een ‘PE’-uitkraging (poly-ethyleen) voorzien zodat de verbindingsflenzen ook beschermd zijn tegen de HCL-dampen (afbeelding 4).

Deze slang wordt gemonteerd tussen de stalen voedingsleiding en de ‘PP’- HCL-dampkapafzuiging . Tussen de slang en de stalen voedingsleiding werd dan nog een PP veerbelaste terugslagklep gemonteerd om te verhinderen dat de HCL dampen alsnog in de stalen voedingsleiding kunnen indringen.

afbeelding 3 en 4

afbeelding 3                                                            afbeelding 4