Verborgen sprinklers voor het esthetisch aspect

In navolging op de ons omringende landen wordt in België een eerste omvangrijk project met verborgen sprinklers gebouwd. Met minimalisme en strakheid als vereisten in het achterhoofd werd na een marktonderzoek gekozen voor kunststofleidingen welke ingegoten kunnen worden in beton. Er werd voor deze techniek gekozen om het esthetische en simplistische aspect van het project te handhaven.

Aandachtspunten

Een sprinklerinstallatie ingieten in beton vereist architecturale, bouwkundige  en technische aandacht. Naast het esthetisch aspect is het heel belangrijk dat de gebruikte sprinkler materialen compatibel zijn met de bouwkundige opbouw. Onder meer de juiste stevigheid, flexibiliteit en dichtheid dienen aanwezig te zijn om te kunnen weerstaan aan de bouwkundige belastingen tijdens en na het bouwen. Waarden van bv. maximale  doorbuiging, maximale uitzetting of krimpen, drukweerstand … dienen in rekening gebracht te worden alvorens van start te gaan.

Werking

De componenten van de sprinklerinstallatie worden verbonden met maximale dichtheid zodat lekken vermeden worden. Producenten testten de verbindingsmethoden meermaals onder extreme omstandigheden zodat de installatie met de nodige garantie gebouwd kan worden, er is namelijk geen excuus mogelijk. Eens de sprinkler in het beton is gegoten, is dit onomkeerbaar. De installatie wordt tussen de bewapening op de bekistingsplaat gebouwd. Alvorens beton te storten wordt de installatie onder waterdruk gezet. Een visuele inspectie en drukmeting bepalen de dichtheid van de koppelingen en waarna het beton gestort mag worden. Om de garantie op de vereiste brandweerstand te halen dienen de leidingen door een minimale hoeveelheid beton omgeven te zijn.

Normering en certificering

Desondanks het architecturale  dient de sprinklerinstallatie  bepaald te worden op basis van een risicoanalyse, risicoclassificatie en bijhorende norm EN12845.  Ieder component van de installatie en toepassing hiervan dient met een certificaat bevestigd  te zijn.  De installatie wordt door ANPI gekeurd en gecertificeerd.