Complete branddetectie vervangen in een operationeel ziekenhuis

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) ontstond in 2007, toen negen ziekenhuizen in en rond Antwerpen zijn gefuseerd. ZNA heeft sindsdien een bereik van 1 miljoen inwoners in 32 fusiegemeenten en biedt het werk aan 7000 mensen. Het Middelheimziekenhuis is met meer dan 600 bedden het grootste algemeen ziekenhuis van ZNA én van Antwerpen. Somati Systems heeft de complete branddetectie in het Middelheimziekenhuis vervangen, terwijl het ziekenhuis volledig operationeel bleef.

Personeel beter geïnformeerd

De bestaande branddetectie-installatie in het ziekenhuis was niet toereikend en voldeed niet meer aan de Belgische normering. Ook moest het gebouw tijdig gecompartimenteerd kunnen worden en de patiënten en het personeel beter geïnformeerd worden bij branddetectie.

In enkele maanden zijn er meer dan 4500 detectoren, 700 sirenes, 350 drukknoppen en 70 herhaalborden geïnstalleerd en aangesloten op 16 FX NET-brandcentrales. Met deze technisch geavanceerde installatie beheert men meerdere  gebouwen (centrales ) met één bedieningspaneel. Tegelijkertijd werkt ook iedere FX NET-centrale onafhankelijk, waardoor bij brand de signalisatie en evacuatie zeer gericht en effectief uitgevoerd kunnen worden.

Virtuele weergave

Niet alleen via de brandcentrales zelf maar ook via het grafische Esgraf-systeem zijn de systemen te besturen. Esgraf is een door Somati Systems ontworpen softwarepakket voor de branddetectiecentrales, dit zorgt voor een virtuele weergave van de branddetectie. De volledige branddetectie is gevisualiseerd op plattegronden en gekoppeld aan de elementen in het gebouw. Op deze manier krijgt het technisch personeel van ZNA een beeld van de status van de branddetectie op de verschillende afdelingen.

Door middel van een strikte planning, goede afspraken en veel voorbereidend werk zorgde Somati  Systems ervoor dat het ziekenhuis volledig operationeel kon blijven; dit was voor ZNA een belangrijke reden om voor Somati Systems te kiezen. Dankzij meer signalisatie en een geavanceerde en overzichtelijke branddetectie voldoet de brandveiligheid in het Middelheimziekenhuis nu aan de wettelijke eisen en aan de wensen van het personeel.