Verklaring van Somati Systems over werkongeval in treinstation van Brugge

Wij bevestigen tot onze grote spijt dat twee van onze medewerkers deze middag tijdens een opdracht voor Infrabel betrokken waren bij een werkongeval in het seinhuis van het treinstation van Brugge. Beide medewerkers zijn nadien meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens onze laatste informatie is één collega lichtgewond, maar bevindt onze andere collega zich in kritieke toestand.

Alle collega’s en de directie van Somati Systems zijn erg aangeslagen. We leven allemaal mee met onze betrokken medewerkers en hun familie.

Het ongeval is gebeurd tijdens de verplaatsing van een brandblussysteem. Daarbij hebben enkele flessen blusmiddel inert gas geloosd, waardoor ze in beweging zijn gekomen en onze twee medewerkers hebben verwond. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het parket, met de medewerking van een technische ploeg van Somati Systems, onderzoekt wat er is gebeurd. Zo lang het onderzoek loopt, kunnen wij daar zelf niet over communiceren.

Momenteel bevinden er zich nog een aantal gasflessen op de plek van het ongeluk. We bekijken de situatie samen met de brandweer en een gespecialiseerde firma om alle risico’s uit te sluiten.

Van zodra wij over meer informatie beschikken, zullen we hierover communiceren.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Benny De Leener, General manager, 0032 495 589 084

 

Déclaration de Somati Systems sur l’accident du travail à la gare de Bruges

 

Nous avons l’immense regret de confirmer que deux de nos employés ont été impliqués cet après-midi dans un accident du travail au poste de signalisation de la gare de Bruges, dans le cadre d’une mission pour Infrabel. Les deux employés ont été immédiatement transférés à l’hôpital. Selon nos informations les plus récentes, un collaborateur est légèrement blessé, mais l’autre est dans un état critique.

Tous les collègues et la direction de Somati Systems sont bouleversés. Nous sommes de tout cœur avec les employés concernés et leurs familles.

L’accident s’est produit pendant le déplacement d’un système d’extinction d’incendie. Certaines bouteilles d’agent extincteur ont libéré du gaz inerte, ce qui les a fait bouger et blesser nos deux employés. La cause exacte de l’accident n’est pas encore connue. Le parquet, avec la collaboration d’une équipe technique de Somati Systems, enquête sur les circonstances exactes de l’accident. Tant que l’enquête est en cours, nous ne pouvons pas communiquer nous-mêmes à ce sujet.

À l’heure actuelle, il y a encore un certain nombre de bouteilles de gaz sur le lieu de l’accident. Nous examinons la situation avec les pompiers et une entreprise spécialisée afin d’exclure tout risque.

Dès que nous aurons plus d’informations, nous les communiquerons.

Pour toute question, veuillez contacter Benny De Leener, General manager, 0032 495 589 084