Keuring

Certification

Bijstand/aanwezigheid bij keuringen door geaccrediteerde keuringsinstanties

  • Maken van afspraak met ANPI en opvolging
  • Begeleiding keuring
  • Nabespreking keuring
  • Opmaak aanbiedingen in functie van eventuele gemaakte opmerkingen