Brandbeveiliging met hogedruk watermist voor de noodstroomaggregaten van Nike 12

Brandbeveiliging met hogedruk watermist voor de noodstroomaggregaten van Nike

Nike, de bekende fabrikant van sportschoenen, -kledij en -accessoires, introduceerde 2 noodstroomaggregaten in containers in de vestiging van Ham. De site was al goed beveiligd tegen brand, maar in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij beslisten ze om de aggregaten bijkomend te beveiligen met watermist.

Somati Systems ontwikkelde voor Nike een unieke branddetectie- en brandbeheerinstallatie voor de complexe koppeling met het bestaande sprinklernet van de noodstroomaggregaten, rekening houdend met de inwendige hoge luchtsnelheid.

Het resultaat

De noodstroomaggregaten van Nike in Ham zijn nu voorzien van een economische en autonome brandbeveiligingsinstallatie met vroegtijdige detectie, én een brandbeheerinstallatie die geen toevoer van sprinklerwater vereist.

Door de snelle detectie in de pré-fase van brand en de verneveling van een beperkte hoeveelheid water, veroorzaakt de installatie amper nevenschade wanneer ze in werking moet treden. De energievoorziening van Nike blijft maximaal verzekerd!