LBC Cepsa start transitie naar fluorvrij schuimconcentraat en verbetert koelinstallatie 8

LBC Cepsa start transitie naar fluorvrij schuimconcentraat en verbetert koelinstallatie

LBC Cepsa is gespecialiseerd in opslag en verlading van chemicaliën. Daarbij stellen ze veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten als hoogste prioriteit. De tank terminal, gelegen op de Scheldelaan in de haven van Antwerpen, bevat twee tankparken, een jetty, laadplaatsen voor tankwagens en treinwagons. Daarnaast zijn er op de site pijpleidingconnecties met omliggende productiebedrijven aanwezig. Er is nog ruimte om de terminal uit te breiden.

Bron video: LBC Tank Terminals

Koelinstallatie verbeteren

Recent werd een studie afgerond waarbij op basis van warmtestralingsberekeningen getoetst werd of de aanwezige blusinstallatie verder verbeterd kon worden. Bij dergelijke studies worden verschillende brandscenario’s bekeken en wordt gecontroleerd welke installaties of structuren belast kunnen worden met een warmtestraling van meer dan 10 kW/m2.. Installaties die met meer dan 10 kW/m² belast kunnen worden, dienen voorzien te worden van een koelinstallatie (goede praktijk volgens de richtlijnen van de brandweer). Op basis van deze studie werd beslist om de leidingbruggen in en rond de tankparken, te voorzien van een koelinstallatie. Eén van de grootste scenario’s omvat het blussen van een opslagtank en het koelen van heel wat opslagtanks, alsook de gehele leidingbrug. Dit scenario verbruikt ongeveer 37.000 lpm en kan gedurende vier uur aangehouden worden.

Somati Systems heeft zowel de engineering als de installatie gerealiseerd binnen dit project. Daarbij werd maximaal rekening gehouden met het in dienst houden van de te verbouwen installaties tijdens de werkzaamheden zodat LBC Cepsa haar activiteiten maximaal kon voortzetten.

Neem contact met ons op voor meer informatie