Plaatsing blusmonitoren na uitbreiding tankpark

Plaatsing blusmonitoren na uitbreiding tankpark

Onze klant heeft een site in de buurt van Antwerpen (België), naar aanleiding van een uitbreiding op haar site met een aantal opslagtanks werd er in samenspraak met de brandweerdienst van Antwerpen besloten om de brandbeveiliging van het tankpark uit te breiden.

Omdat de centraal geplaatste opslagtanks moeilijk bereikbaar zijn voor inzet met de brandweervoertuigen werd onderzocht welke mogelijke oplossingen geschikt zijn om deze situatie te verbeteren. Bij het bepalen van de geschikte oplossing werd rekening gehouden met de veiligheid van het brandweerpersoneel en de doeltreffendheid van de oplossing. Er werd besloten om de beveiliging van het tankpark te verbeteren door middel van vast opgestelde monitoren.

Worplengte blusmonitoren

De worplengte van blusmonitoren voornamelijk bepaald door het beschikbare debiet en de bijhorende werkingsdruk van de bluswatertoevoer installatie. De worplengte neemt namelijk toe naargelang het debiet groter wordt. In dit project werd rekening gehouden met een bluswaterdebiet gelijk aan 3000 lpm bij 9 bar leveringsdruk.

De door ons geïnstalleerde blusmonitoren kunnen in deze omstandigheden maximaal 75 m ver spuiten. Bij het ontwerp dient men rekening te houden met externe factoren die deze worplengte nadelig kunnen beïnvloeden. Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van tegenwind of het gebruik van water-schuim mengsel.

De oplossing

Er werd besloten om een drie blusmonitoren te voorzien op strategisch gekozen locaties. Twee van deze blusmonitoren werden voorzien op een 10m hoge structuur zodat ze over de opslagtanks tot bij de centraal gelegen opslagtanks kunnen spuiten.

Wanneer een blusmonitortoren ontworpen wordt, dient men rekening te houden met verschillende Europese normen (Eurocodes). Dit houdt in dat er sterkteberekeningen uitgevoerd worden waarbij men rekening houdt met windbelasting en bijvoorbeeld ook de reactiekracht van de blusmonitor. Vervolgens worden de resultaten van deze berekeningen vervolledigd met informatie die een architect nodig heeft om de fundering van de blusmonitor toren te ontwerpen.

Na goed overleg met de veiligheidsdienst van de klant en het opstelling van hijsplannen werden de torens veilig geplaatst.

Het resultaat

Op het ogenblik dat er zich een incident zou voordoen, kan elke opslagtank bereikt worden met minimaal één blusmonitor. De brandweerdiensten kunnen de bluswatertoevoer aansluiten op daarvoor voorziene manifolds en de monitoren bedienen van op een veilige afstand.