FoamTronic VFD systeem

De FoamTronic VFD is een elektronisch schuimmengsysteem dat blusschuimconcentraat en water nauwkeurig mengt op basis van de werkelijke bluswaterbehoefte van het systeem.

De FoamTronic VFD kan gebruikt worden voor een brede range schuimsystemen.

Testen zonder mengen

Om te voldoen aan de NFPA 11 norm dient de werking van een blusschuimsysteem jaarlijks te worden getest met een live test. Voor deze test wordt een grote hoeveelheid schuimconcentraat gebruikt. Dit is schadelijk voor het milieu, maar ook prijzig voor de eigenaar. Het gaat hier niet alleen om de aanschafwaarde van het schuimconcentraat, maar ook om kosten om het schuim op te gevangen en om op de juiste manier af te voeren (volgens de milieueisen).

Het FoamTronic VFD-systeem voldoet aan NFPA 11 en kan worden getest zonder bluswater en schuimconcentraat te mengen. Het systeem kan worden geleverd als afzonderlijke componenten of zoals hieronder weergegeven.

Nauwkeurige dosering

Het nauwkeurig mengen van concentraat en water wordt bereikt door de bluswater- en schuimconcentraatstromen continue te bewaken. Dit gebeurt doormiddel van elektromagnetische flowmeters en het direct aanpassen van de snelheid van de schuimpomp. De nauwkeurigheid en stabiliteit van het systeem is gebaseerd op de combinatie van speciaal geselecteerde componenten en een uniek besturingssysteem met state-of-the-art logica, speciaal ontwikkeld voor FoamTronic VFD.

Het besturingssysteem registreert alle proceswaarden en meldingen tijdens de werking. Deze zijn beschikbaar via een gebruiksvriendelijke interface.

In vergelijking met een traditionele mechanische schuimmenger, wordt er minder schuim verbruikt dat leidt tot een financieel voordeel voor de eigenaar van het systeem.

Systeem starten

Het schuimmengsysteem start op basis van gedetecteerd waterdebiet, een externe commando van de brandmeldcentrale of een combinatie van beide.

 

Zelfdiagnose

De VFD Foamtronic controleert continu:
+ Elektrisch vermogen beschikbaar
+ Conditie van flowmeters
+ Conditie van frequentieomvormer
+ De PLC

Systeemcapaciteit

Door de snelheid van de schuimpomp te regelen heeft het systeem een zeer breed regelbereik. Geschikt voor een maximale waterdruk tot 16 bar.

 

 

De onderstaande tabel laat het werkbereik zien volgend het standaardmodel.

De tabel is gebaseerd op de volgende parameters:
+ 16 bar uitlaatdruk
+ 3% schuim bijmengpercentage op 3,1%

Het getoonde werkgebied is geselecteerd zodat het systeem breed toegepast kan worden.

Het minimum en/of het maximale systeem debiet kan eventueel worden vergroot, wanneer er rekening gehouden kan worden met de specifieke operationele parameters. Neem contact op met uw leverancier.

 

Ook toegepast in deze sectoren

Is dit het systeem dat u nodig heeft?

Vraag offerte aan