Technisch Commercieel Projectleider (Special Hazard)

Technisch Commercieel Projectleider (Special Hazard)

Met meer dan 130 professionals staan we dagelijks in voor de studie, het ontwerp, de uitvoering alsook het onderhoud van deze systemen: branddetectie, gasblussing, sprinkler, watermist en Special Hazard (schuiminstallaties). Wij onderscheiden ons op de markt door het aanbieden van totaaloplossingen op maat van de klant.

Wat houdt de functie in - project realisatie

Taken project realisatie:

 • Ontwerpen en nauwkeurig in kaart brengen van de gevraagde installaties/ projecten van de klant/opdrachtgever. Dit in overeenstemming met de voorgeschreven normering en het voorziene budget. Afwijkingen melden aan de leidinggevende.
 • Opstellen en nauwkeurig opvolgen van de planning, eventueel bijsturen en wijzigen waar nodig. De planning tijdig communiceren met de planning dienst. De voorziene termijn tot afsluiting van jobs in het CRM systeem opvolgen en bijsturen indien nodig.
 • Deelnemen aan de vergaderingen bij de klanten met als doelstelling een duidelijke communicatie te verzorgen.
 • Alle project informatie op een uniforme wijze bijhouden in het systeem.
 • Het nauwkeuring invoeren van benodigd project materiaal in het CRM systeem en de daarbij horende communicatie met de aankoopdienst.
 • Toezicht op alle projectwerven, toezicht op het gebruik van de materialen en de processen om ervoor te zorgen dat het werk volledig is voltooid en volgens de tevredenheid van de klant en in overeenstemming met de overeengekomen afspraken en bestelbon.
 • Communiceren van alle incidenten aan de leidinggevende.
 • Correcte communicatie met de Operationele dienst en het Sales team om ervoor te zorgen dat alle installaties en werkzaamheden nauwkeurig worden ingeschat en uitgevoerd.
 • Constante opvolging en toezicht houden op de installatieploeg (inclusief onderaannemers) om ervoor te zorgen dat zij de uit te voeren werken duidelijk verstaan. Zorgen dat alle installatienormen en procedures worden gehandhaafd.
 • Waar nodig de technische ondersteuning bieden op de werven.
 • Bij mogelijke problemen en misverstand de tussenpersoon zijn tussen klant en technieker.
 • Opvolgen en behandelen van alle klachten tijdens de uitvoering van een installatie. Alle klachten van klanten melden via het ISO systeem.
 • Alle tekortkomingen in verband met geleverd materiaal of de interne werking van de organisatie melden via het ISO systeem.
 • Tijdig melden aan HR van werken in buitenland omwille van detacheringsaanvragen.
 • Doorgeven van vordering der werken voor opmaak vorderingstaat en facturatie. Opvolgen van protesten met betrekking tot facturatie binnen uw projecten.

Wat houdt de functie in - project verkoop

Specifieke EH&S verantwoordelijkheden:

 • Het begrijpen van de aard, de risico’s en gevaren, respecteren van de juiste werkmethodes en alle meegedeelde veiligheidsinstructies. Het strikt respecteren van vigerende wetgeving.
 • Uitvoeren van de nodige inspecties en controles op werven in overeenstemming met de EH&S procedures.
 • Het opstellen van een risicoanalyse of veiligheidsplan (in functie van type werf) vóór opstart van elke project/werf. Respecteren van alle voorschriften aangaande veiligheid.  Elke vorm van klant specifieke veiligheid regels alsook de risico analyse of veiligheidsplan aantoonbaar communiceren met de betrokken werknemers en onderaannemers.
 • Het gebruik maken van en het in goede staat houden van de PBM’s en alle veiligheidsuitrustingen die voor de persoonlijke bescherming worden ter beschikking gesteld.
 • Het nauwlettend omgaan met de persoonlijke veiligheid, alsook met die van de collega’s.
 • Het rapporteren van alle onveilige situaties of handelingen.
 • Het onmiddellijk rapporteren aan de leidinggevende en zoeken van EHBO hulp voor alle letsels, ongeacht de aard en graad van ernst.
 • Het geven van juiste informatie aan en het meewerken met personen die zijn aangesteld om een onderzoek uit te voeren in geval van een ongeval.
 • Het proper en geordend houden van de werkplek en bedrijfswagen.
 • Advies vragen van de leidinggevende voor elke situatie die zich voordoet en die gevaarlijk of fout lijkt.

 Taken project verkoop

 • Het regelmatig bezoeken van toegewezen klanten zodat de relatie goed onderhouden blijft. Daarbij steeds op zoek gaan naar diverse werken zoals productleveringen, herstellingen, onderhoudswerken en projectwerk.
 • Bij klanten steeds trachten te ontdekken waar zij tegenaan lopen met hun installaties. Daarbij op zoek gaan naar oplossingen en meedenken i.v.m. productontwikkelingen om een oplossing te bieden aan de klant zijn/haar probleemstelling.
 • Het opmaken van een kostprijs berekening en bijhorende offerte voor de realisatie van herstellingen, product leveringen of projectwerk. Voor het opmaken van een offerte voor onderhoudswerk de juiste dienst betrekken.
 • Het zoeken naar nieuwe klanten in de juiste omgeving (tankterminals / raffinaderijen / petrochemie).

Interesse in deze vacature?

Solliciteer direct