Parkeergarages

Parkeergarages

De grootte en de regio van een parkeergarage spelen een belangrijke rol in de (wettelijke) vereisten van branddetectie en -bestrijding. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de eventuele aanwezigheid van garageboxen en elektrische laadpunten.