Winkelruimten 1

Winkelruimten

Winkelruimten wijzigen regelmatig van indeling. Bij de installatie van de branddetectie en -blussystemen moet hiermee rekening gehouden worden zodat de brandbeveiliging op een snelle en economische manier aangepast kan worden.