Somati Systems
openbare gebouwen 2
Openbare gebouwen

Openbare gebouwen

Openbare gebouwen

Zowel in kantoren als in ziekenhuizen, rusthuizen, woon- en zorgcentra, hotels en scholen is de geschikte branddetectie en -blussing heel belangrijk. Niet alleen zijn er heel wat mensen aanwezig, men dient ook rekening te houden met de mobiliteit. Dit om onnodige evacuatie te vermijden. Openbare gebouwen dienen daarnaast voorzien te worden van omroepinstallaties om de aanwezigen de juiste (vlucht-)instructies te kunnen geven.