Somati Systems
tank terminals
Tank terminal

Tank terminal

Tank terminal

Opslagtanks worden gebruikt om olie en/of petrochemische producten op te slaan. Door een groot volume van hoog brandbare stoffen op een klein oppervlak zou een incident zich snel ontwikkelen tot een onbeheersbare situatie. Daarom is het van vitaal belang dat de brandbeveiligingsvoorzieningen 100% betrouwbaar zijn – zelfs onder extreme omstandigheden. Om die betrouwbaarheid te waarborgen moeten de voorzieningen regelmatig worden getest op een effectieve en milieuvriendelijke manier.

ONZE AANPAK

Wij hebben specialisten met sector ervaring, samen met de klant gaan wij op zoek naar de ideale oplossing voor elke unieke situatie. Bovendien geven we een duidelijk beeld van alle kosten – van aankoop tot onderhoud. We leggen je stapsgewijs uit hoe wij optimale brandveiligheid realiseren in de sector tank terminal.

tank terminals 4
1

Kennismaking & risico-inventarisatie

Onze specialist begint met een kennismakingsgesprek om het object en de risico’s te bekijken. Elk object kent zijn afzonderlijke risico’s, dit wordt veroorzaakt door de inhoud van de tank, de omgeving, personeel, enz.

tank terminals 5 2
2

Advies & offerte

We geven advies en bepalen samen met jou wat de beste aanpak is voor het betreffende object en de geconstateerde risico’s. We houden hierin ook rekening met normen, (lokale) wetgeving en eisen van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Je ontvangt op dat moment de offerte.

tank terminals 3
3

Ontwerp, installatie & certificering

Nadat we het eens zijn over de offerte en projectopdracht, gaan wij aan de slag met het ontwerp van de installatie. We maken met jou als opdrachtgever duidelijke afspraken over de planning, doorlooptijd, uitvoeringsniveaus en oplevering. In de meeste gevallen leveren we brandbeveiligingsinstallaties op met een keuring door een erkende certificatie instantie. Tijdens deze keuring wordt getoetst of de installatie gebouwd is volgens het (goedgekeurde) ontwerp en of deze wel betrouwbaar functioneert.

tank terminals 2
4

Onderhoud

Aan het einde van het project komen we een onderhoudsovereenkomst overeen voor één of meerdere jaren. De service-engineers die de installatie inbedrijfstellen voeren ook het onderhoud uit, dit verkleint de kans op fouten.

Van oriëntatie tot onderhoud kunt u terecht bij één partij.

foamtronic 20 1
Partner

Wij zijn een officiële partner van fetsa

FETSA vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden op Europees niveau als de gezaghebbende stem van bulkopslag van vloeistoffen in Brussel.

LEES MEER OVER FETSA