Somati Systems
CO2 Blusgassysteem FocusFillWyIwLjAwIiwiMC4wMCIsMTMwNCw3MzNd ext WyJqcGciLCJ3ZWJwIl0
CO2 blusgassysteem

CO2 blusgassysteem

Automatische CO₂ blusgassystemen zijn effectieve branddetectiesystemen die een brand doven door de zuurstof in een ruimte te verdringen waardoor verbranding niet meer mogelijk is. Dit systeem is ideaal voor objectblussing en voor de beveiliging van onbemande ruimten, kritieke en gevoelige apparatuur en voorwerpen. In tegenstelling tot alternatieve blussystemen met water, schuim of andere substanties, beperkt een CO₂ blusgassystemen de nevenschade tot een minimum.

WAAR MAAKT EEN CO2 BLUSGASSYSTEEM HET VERSCHIL?

De CO₂ blusgassystemen worden onder meer toegepast in opslagruimten met gevaarlijke stoffen, kabelschachten, turbinekasten, brandbare vloeistoffen en objectbeveiliging.

Kooldioxide kan probleemloos ingezet worden in ruimtes met elektronische apparatuur. Het is immers elektrisch niet geleidend en niet corrosief. Bovendien laat het geen deeltjes of andere residuen achter die schadelijk zijn voor elektronica, computers en communicatieapparatuur.

co2 blusgassysteem 3

Hoe is een CO2 blusgassysteem opgebouw?

 • Opslagcilinder(s)
 •  Leidingnet
 •  Nozzles
 •  Elektrische, pneumatische of manuele activering
 •  Kleppen / afsluiters
 •  Besturingcentrale

Een CO₂ blusgassysteem verstikt een brand door de aanwezig zuurstof in de ruimte te verdringing. CO₂ is één van de weinige blusgassen die gebruikt kunnen worden voor het blussen van objecten. Soms kan het koelende effect van kooldioxide een extra bijdrage leveren aan de volledige blussing.

De CO2 wordt onder hoge druk opgeslagen in opslagcilinders of onder lage druk in gekoelde tanks. Daardoor zijn ook installaties mogelijk die een grote hoeveelheid CO2 vereisen.

 

co2 blusgassysteem 4

De voordelen van een co2 blusgassysteem

 • Effectief en snel
 • Elektrisch niet geleidend en niet corrosief
 •  Proper blusmiddel dat nevenschade vermijdt
 •  Flexibel systeemontwerp
 •  Grote afstand tussen opslagcilinder en beschermde ruimte mogelijk

Milieu en gezondheid

De kooldioxide van een CO₂ blusgassysteem verdringt de zuurstof in de ruimte. De zuurstofconcentratie wordt daardoor dermate laag dat het een gevaar vormt voor aanwezige personen. Kooldioxide heeft een verstikkende werking en wordt beschouwd als een giftig gas.

Is dit het systeem dat u nodig heeft?

Vraag offerte aan

Is dit het systeem dat u zoekt?
Vraag een offerte aan